Ticaret Bakanlığı influencer

Ticaret Bakanlığı’dan “influencer” Düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı’dan “influencer” Düzenlemesi

İnfluencer Reklamlarına Ticaret Bakanlığı Yeni Düzenleme Getirdi 

Sosyal medya hesaplarında influencer olarak da isimlendirilen kişilerin yakından ilgilendiren bir çalışmayı Ticaret Bakanlığı yürürlüğe koydu. Sosyal medya hesaplarında etkileyicileri aracılığı ile gerçekleştirilen ticari reklam ile haksız ticari çalışmalara ilişkin bir şekilde yürütülmekte olan çeşitli incelemeler dikkate alınarak hazırlanmış olan “sosyal medya etkileyicileri tarafından gerçekleştirilen ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar hakkında Kılavuz”

Influencer Olarak Değerlendirilecek Olanlar Kimler? 

youtube reklam

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan influencer kılavuzuna göre, sosyal medya hesaplarında kendilerine ya da reklam veren kişilere ait bir hizmet ya da mamul satışını veya kiralanmasını etkinleştirmek. Hedef kitleyi meydana getirenleri bu konu ile ilgili bilgilendirmek ya da ikna etmek maksadı ile pazarlama iletişiminde bulunan bireyler, “sosyal medya etkileyicisi” diğer bir tanım ile (influencer) şeklinde kabul edilecek.

Söz konusu kılavuzda, “sosyal medya etkileyicisi tarafından gerçekleştirilen reklamların, anlaşılır ve açık bir biçimde ifade edilmesi ile ayırt edilebilir olması zorunluluk arz edecek.” Bütün iletişim araçlarında olduğu gibi sosyal medya hesaplarında da görsel, yazı ile sesli bir şekilde örtülü reklam yapılması kanunu değildir ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu kılavuza göre sosyal medya etkileyicileri aracılığı ile kullanılmakta olan etiket ile açıklamalarda şu kurallara riayet edilmesi zorunluluk arz ediyor;

Yapılan paylaşımlarda kullanılmakta olan renklerden ya da arka fondan ayırt edilebilecek biçimde ve kolay bir şekilde okunabilir ebatlarda bulunmalı,

Yapılan paylaşımlarla karşılaşan tüketicilerin, bir başka şey yapmalarına dahi gerek olmadan, paylaşımın, ticari reklam olduğu algılanacak şekilde ve konumda belirtilmeli,

Paylaşımlarda bir başka açıklama ya da etiket uygulamasına yer verilmesi hususunda, bu etiket ile açıklamalar arasında görülebilir biçimde belirtilmeli,

Paylaşımların bulunduğu alanın ara yüz ile teknik özellikleri de dikkate alınmak suretiyle, tüketiciler aracılığı ile ilk bakışta fark edilebilecek şekilde takdim edilmeli,

Hazırlanan kılavuzun “sosyal medya etkileyicinin yükümlülüğü” kısmında bulunan hükümlere göre influencerların uymak ile zorunlu oldukları kriterler şu şekilde olacak;

 • Tüketicilerin, aşina olmadıkları bir mal ya da hizmet ile alakalı olarak, tüketiciler açısından o hizmet ya da malı onaylayacak veya aşina olunmuş gibi bir algı yaratacak biçimde ticari reklam maksadı ile paylaşımda bulunamaz,
 • Yürürlükteki mevzuata aykırı bir şekilde mal ya da hizmete ilişkin sağlık beyanında bulunmak yasaktır,
 • Bir hizmet ya da mala ilişkin; sayısal, ölçülebilir, nesnel bilgilere dayandırılmaması ya da ispatı imkânsız olan bilimsel araştırma ile testi neticeleri ile ilgili iddialarda bulunmak yasaktır,
 • Eczacılar, veteriner hekimler, diş hekimleri ile doktorlar ilaç sağlık kurum ve kuruluşları aracılığı ile sunulması olan hizmet ya da mallara yönlendirmede bulunamaz, bu mal ya da hizmetlerin reklam ya da tanıtımlarını yapamaz,
 • Herhangi bir mal veya hizmetin ticari reklamlarına ilişkin varsa alın herhangi bir reklam verenden maddi bir şekilde elde edilecek kazanç ya da ücretsiz ve indirimli bir şekilde mal ya da hizmet şeklindeki faydalar sağladı müddet içerisinde kendisinin yalnızca bir tüketici olduğu anlayışını oluşturamaz,
 • Sadece kendisine reklam verilmiş olan kişi ya da kurum tarafından hediye edilmiş bir mahallede hizmetin, kendisinin satın almış olduğu şekilde bir izlenim oluşturamaz,
 • Sosyal medya platformları aracılığı ile bir mal ya da hizmet ile ilgili çeşitli iletişim kurmak amacıyla sistematik bir şekilde var olmayan ya da sahte kimlikleri toplu bir şekilde oluşturamaz ya da kullanamaz,
 • Varsayılan herhangi bir mamul ürüne ticari reklamlarında, filtreleme ya da efekt uygulamalarının kullanması hususunda görüntünün filtrelenen dini açık bir şekilde belirtir.

Instagram İle YouTube TV’de Hangi Kurallara Uyumalı? 

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan kılavuzun “video paylaşım alanlarında yapılan reklamlar” kısmına göre ınstagram ile youtube TV gibi video paylaşım sitelerinde gerçekleştirilen reklamlar ile canlı yayın şeklinde bulunan paylaşımlarda, video içerisinde devamlı bir şekilde ya da videonun yanında veya açıklama bölümünde ya da ilgili varsayılan reklamın oluşturulacağı ya da geçeceği kısmın başında tüketicileri “daha fazla oku” şeklinde bir arama tıklamak zorunda bırakmayacak şekilde sözlü ve yazılı bir şekilde aşağıda açıklanan açıklamalardan en az birine yer verilmesi zorunlu olacak;

 • Mal ya da hizmetleri bana gönderdiği için (reklam veren kişi ya da kuruma) teşekkürler,
 • Bu mal ya da hizmetleri ( reklam veren kişi ya da kurumdan) hediye olarak aldım,
 • Reklam veren kişi ya da kurumun destekleri ile
 • Bu video, (reklam veren kişi ya da kurum) destekleri ile
 • Bu video (reklam veren) reklam uygulamalarını içerir

Twitter, Instagram ve Facebook’ ta Hangi Kurallara Uyumalı? 

Bakanlığı hazırlamış olduğu kılavuzun “mesaj ile fotoğraf paylaşım alanlarında gerçekleştirilen reklamlar” kısmına göre Twitter, facebook ile ınstagram gibi mesaj ya da fotoğraf paylaşım sitelerinde paylaşılması olan mesaj ya da fotoğrafın içerisinde veya altında ya da açıklama bölümünde reklam veren kişi ya da kuruma ait olan ticaret unvanı, marka, isim gibi tanıtıcı verilerden herhangi birisi ile beraber aşağıda belirtilmiş olan etiketlerden ve açıklamalardan en az birine yer verilmesi zorunludur;

 • “Reklam veren kişi ya da kurum aracılığı ile hediye olarak gönderildi,
 • Reklam veren kişi ya da kurum tarafından sağlandı
 • Reklam veren kişi ya da kurum ile işbirliği
 • Ortaklık
 • Gerçekleştirilen işbirliği
 • Sponsor
 • Tanıtım ile reklam
 • Reklam

Podcast’e Hangi Kurallara Uyumalı?

Hazırlanan kılavuzun, “Podcast gerçekleştirilen reklamlar” kısmını göre Podcast tarafından yapılan ya da verilen reklamlarda yayının ortasında, başında, sonunda, yazılı ya da sözlü bir şekilde aşağıda belirtilmiş olan açıklamalardan en az birinin bulunması zorunlu olacaktır;

 • Podcast’ta açıkladığım mal ya da hizmetleri, reklam veren kişi ya da kurumdan hediye olarak aldım,
 • Reklam veren kişi ya da kurumun destekleri ile bu podcast, reklam verme kişi ya da kurum ile ücreti bir şekilde gerçekleştirilen işbirliğinden oluşuyor.
 • Bu podcast, (reklam veren) ile ilgili reklam içerir.

Hikâyelerde Hangi Kurallara Uyumalı? 

Kılavuzun, “içeriğin sadece kısa bir müddet açısından görülebileceğini uygulamalarda gerçekleştirilen reklamlar” kısmına göre Instagram ile Snapchat hikâyeleri şeklindeki içeriklerin sadece kısa süre açısından erişime açılabileceği reklamlarda, paylaşım süresi boyunca reklam veren kişi ya da kurumlara ilişkin ticaret unvanı başta olmak üzere marka ile isim gibi tanıtıcı bilgilerden herhangi biri ile beraber aynı zamanda aşağıda belirtilmiş olan etiketlerden ya da açıklamalardan en az birinin de yer alması zorunluluk arz ediyor;

 • Reklam veren kişi ya da kurum tarafından hediye şeklinde alındı.
 • Reklam veren kişi ya da kurum tarafından sağlandı.
 • Reklam veren ile işbirliği şeklinde temin edildi.
 • Ortaklık, İş
 • Sponsor
 • Reklam ile tanıtım
 • Reklam

İŞTE VİDEO ;

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir