KOSGEB NEDİR ? 

KOSGEB NEDİR ? 

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimini desteklemek amacıyla kurulmuş bir kamu kurumudur. KOSGEB, Türkiye’nin sanayi sektörünün rekabet gücünü artırmak, istihdam yaratmak ve ekonomik büyümeyi desteklemek için çeşitli hizmetler sunar.

KOSGEB’in ana amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yenilikçilik, üretim, ihracat, teknolojik gelişim, kalite ve verimlilik gibi alanlarda gelişimini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda KOSGEB, çeşitli destek programları, eğitimler, danışmanlık hizmetleri ve finansal destekler sunar.

KOSGEB’in sunduğu başlıca hizmetler şunlardır:

  1. Girişimcilik Eğitimleri: KOSGEB, girişimcilik eğitimleri düzenleyerek yeni işletme sahiplerinin temel bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu eğitimler, iş planı hazırlama, finansal yönetim, pazarlama stratejileri gibi konuları kapsar.
  2. Teknolojik İnovasyon ve Ar-Ge Projeleri Destekleri: KOSGEB, yenilikçi ürün geliştirme, teknolojik yeniliklerin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi için çeşitli projeleri finanse eder.
  3. İhracatı Geliştirme Programları: KOSGEB, ihracat yapmak isteyen işletmelere danışmanlık hizmetleri ve eğitimler sunarak ihracat kapasitelerini artırmalarına destek olur. Ayrıca, uluslararası fuarlara katılım gibi ihracatı teşvik edici faaliyetlere de destek sağlar.
  4. İşletme Geliştirme ve Danışmanlık Hizmetleri: KOSGEB, işletmelerin yönetim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için işletme danışmanlık hizmetleri sunar. İşletme analizi, stratejik planlama, finansal yönetim gibi konularda danışmanlık ve rehberlik sağlanır.
  5. Finansal Destekler: KOSGEB, işletmelere düşük faizli kredi imkanları, hibe destekleri ve geri ödemesiz destekler gibi finansal destekler sunar. Bu destekler, işletmelerin sermaye ihtiyaçlarını karşılamalarına ve büyümelerine yardımcı olur.

KOSGEB, küçük ve orta ölçekli işletmelere sağladığı hizmetler ve desteklerle Türkiye’de girişimciliği teşvik eder, işletmelerin rekabet gücünü artırır ve ekonomik büyümeyi destekler.

KOSGEB KADIN GİRİŞİMCİ DESTEKLERİ ; 

KOSGEB, kadın girişimcilerin iş hayatında daha fazla yer almasını teşvik etmek amacıyla çeşitli destek programları sunmaktadır. Kadın girişimcilere yönelik desteklerden bazıları şunlardır:

  1. Girişimcilik Eğitimleri: KOSGEB, kadın girişimciler için özel olarak tasarlanmış girişimcilik eğitimleri düzenler. Bu eğitimler, iş planı hazırlama, pazarlama stratejileri, finansal yönetim gibi konuları kapsar ve kadın girişimcilerin iş kurma ve işletme yönetimi konularında bilgi sahibi olmalarını sağlar.
  2. Teknolojik İnovasyon ve Ar-Ge Projeleri Destekleri: KOSGEB, kadın girişimcilerin teknolojik yenilikler ve Ar-Ge projeleri gerçekleştirmelerini teşvik etmek için destekler sunar. Bu destekler, yenilikçi ürün geliştirme, teknoloji transferi ve Ar-Ge faaliyetlerinin finansmanını içerir.
  3. İşletme Geliştirme ve Danışmanlık Hizmetleri: KOSGEB, kadın girişimcilerin işletme yönetim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için işletme danışmanlık hizmetleri sunar. İşletme analizi, stratejik planlama, finansal yönetim gibi konularda danışmanlık ve rehberlik sağlanır.
  4. Finansal Destekler: KOSGEB, kadın girişimcilerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için düşük faizli kredi imkanları, hibe destekleri ve geri ödemesiz destekler sunar. Bu destekler, kadın girişimcilerin işlerini büyütmelerine ve yenilikçi projeler gerçekleştirmelerine destek olur.
  5. İhracatı Geliştirme Programları: KOSGEB, kadın girişimcilerin ihracat yapma kapasitelerini artırmalarını destekler. İhracat eğitimleri, danışmanlık hizmetleri ve uluslararası fuarlara katılım gibi faaliyetlerle kadın girişimcilerin uluslararası pazarlara açılmalarını teşvik eder.

Bu destek programları ve hizmetler, kadın girişimcilerin iş hayatında daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlamak, işletmelerini büyütmelerine ve rekabetçi bir konuma gelmelerine destek olmak amacıyla sunulmaktadır.

KADINLAR NEDEN GİRİŞİMCİ OLMALI ?

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir