Gümrük Müşavirliği Nedir

Gümrük Müşavirliği Nedir? Ne İş Yapar?

Gümrük Müşavirliği Nedir? Ne İş Yapar?

Ülkemizde kanunla tanınan ilk meslek gümrük müşavirliğidir. Mevzuat yetki ve yükümlülüklerini belirler. Çalışanlar, ihracat, ithalat ve uluslararası ticaret ile ilgili tüm alanlarda onlardan danışmanlık hizmeti almalıdır. Dolaylı temsilciler olarak gümrük müşavirleri, işlemlerin yürütülme biçiminden sorumludur. Temsil ettikleri kişiler adına, kendileri tarafından sağlanan bilgilere dayanarak açıklamalar yaparlar. Mahkemede savundukları kişi ile birlikte hem eşit hem de müteselsilen sorumludurlar. Burada karşılıklı güven vardır.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ FİRMALARI LİSTESİ

Gümrük Müşaviri Ne İş Yapar?

Kanunlar, gümrük müşavirinin faaliyetlerini etkiler. Önce uluslararası ticaret yapmak isteyen işletmelere danışmanlık hizmeti sunarlar. Temsil ettikleri kurum adına uluslararası ticarete ilişkin konularda müştereken ve müteselsilen resmi beyanlarda bulunurlar. İşlemleri kendi başlarına başlatmalı ve tamamlamalıdırlar. Gümrük müşavirlerinden aldıkları şifreler ile işletmeler veya şahıslar kendi işlemlerini takip etmekte serbesttirler. Ancak gümrük kanunu bu kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığı için tavsiye edilmemektedir.

En küçük hata bile önemli para cezalarına neden olabilir. Bu nedenle işletmeler veya kişiler adına yapılan işlemler gümrük müşavirleri tarafından tercih edilen şekilde gerçekleştirilir. Bu süreçte karşılıklı güven çok önemlidir. Söz konusu ibarede yükümlülük müşterek ve müteselsil olduğu için şirketler verdikleri bilgilerin doğru olmasına özen göstermelidir. Ticarete başlarken ve bitirirken Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına ve gümrük müşavirlerinin güvenine saygı gösterilmelidir. Gümrük danışmanları, müşterilere gümrükleme, lojistik ve danışmanlık konularında yardımcı olmanın yanı sıra özel kolejlerde dış ticaret, ithalat ve ihracat dersleri de verebilir.

[forminator_form id="4170"]

 

Gümrük Müşavirlerinin Çalışma Alanları Nedir?

Kanun ayrıca, gümrük müşavirlerinin ticaretlerini nerede uygulayabileceklerini de düzenler. Bu nedenle gümrük müşavirinin ev adresi iş yeri olarak dikkate alınır. Ancak Gümrük Kanunu 564/3. madde, çalışma alanları dışındaki konuları takip edebileceklerini ve önceden bir dilekçe ile bilgi verebileceklerini iddia ediyor. Gümrük müşavirlerinin ofisleri genellikle iş yaptıkları gümrük ofislerine yakındır. Sadece onlar için çalışan gümrük müşavir yardımcılarının şirket adına iş takibi yapmalarına kanunen izin verilir. Farklı şirket stratejileri tehlikeli olabilir ve yasal sonuçlar doğurabilir. Çalıştığınız kuruluşta işinizi denetleyen kişinin danışman mı yoksa danışman yardımcısı mı olduğunu doğrulayın.

Nasıl Gümrük Müşaviri Olunur?

Tam teşekküllü gümrük müşavirliği başvurusu yapabilmek için iki yıl gümrük müşavir yardımcısı olarak çalışmanız, dolayısıyla öncelikle gümrük müşavir yardımcısı olmanız gerekmektedir.

Gümrük Müşavir Yardımcısı Olma Koşulları

Bir kişinin gümrük müşaviri olabilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir. Bunlar:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olmak,
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
 • Kamu hakların mahrum bulunmaması,
 • Taksirli suçlar hariç, affedilmiş olsa dahi, kaçakçılık, zimmete para geçirme, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, dini kötüye kullanma, hileli iflas, suç sınıflandırması veya iftira gibi onur kırıcı suçlar üzerinden suçlu bulunmamış olmak
 • Kamu görevinden ihraç edilmelerine neden olacak cezai veya disiplin soruşturmasına karışmamak,
 • Endüstri mühendisliği, hukuk, ekonomi, finans, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve ilgili alanlarda derece veren fakülte ve yükseköğretim kurumlarından veya denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
 • Gümrük müşavirinde bir yıl staj yapmış olmak,
 • Gümrük hukuku ve gümrüklerin mali, ticari ve ekonomik yönlerini kapsayan sınavı geçmek,
 • Gümrük idaresinde en az on beş yıl görev yapmış, görevinden ayrılmış veya emekli olmuş kamu görevlilerinden birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyanlar, staj yapma zorunluluğu olmaksızın gümrük müşavir yardımcılığı sınavına girmeye hak kazanırlar.
 • Tamamlanan başvuru belgelerinin kendilerine ulaşmasını takip eden altmış gün içinde, yukarıda belirtilen şartları taşıyanlara Gümrük Müsteşarlığı tarafından Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi verilir. Bu izni aldıktan sonra, gümrük müşavir yardımcılarının sadece profesyonel işlemler yapmalarına izin verilir.

Gümrük Müşaviri Olma Şartları

 • Gümrük Müşavir Yardımcısı olma şartlarının birinci fıkrasının bendi alt bendi hariç olmak üzere aynı fıkrada sayılan şartları sağlayanlar ile gümrük mevzuatını ve Gümrük Müşavir Yardımcısı olarak iki yıl görev yaptıktan sonra gümrükle ilgili ekonomik, ticari ve mali konularda müşavirlik yapmaya hak kazanırlar.
 • Bir kişi gümrük müşavir yardımcısı gerekliliklerinin 1. paragrafında belirtilen gereklilikleri karşılıyorsa ve gümrük baş müdürü, gümrük koruma şefi, gümrük uzmanı, kontrolör, gümrük müfettişi, daire başkanı veya en az bir üst pozisyonda görev yapmışsa, on yıl, görevinden istifa etmiş veya emekli olmuşsa, sınav veya staj performansına bakılmaksızın gümrük müşaviri olmaya hak kazanır.
 • Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen şartları sağlayanlara, gerekli başvuru belgelerinin tamamlanmasından altmış gün sonra Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi verir. Gümrük müşavirleri, kanuna göre ancak bu izne sahip olduktan sonra profesyonel olarak çalışabilirler.

Gümrük Müşavirliği Şirketi Nasıl Kurulur?

İzin belgesi alan gümrük müşavirleri uygun evrakları tamamlayarak şirketlerini kurar ve tescil ettirirler. Gümrük müşavirlerinin profesyonel kariyerlerine devam etmek için iki seçeneği vardır. Bunlar bireysel olarak veya yasal bir iş kurarak devam etmektir. Tüzel bir şirkete ortak olan gümrük müşavirlerinin gerçek kişiler olarak mesleki faaliyetlerini yürütmelerine izin verilmez. Gümrük müşavirleri de yeni kurdukları işlerde müşavir yardımcılarını ortak yapabilirler. Gümrük müşavirliği yapacak tüzel kişilerin gümrük müşavirliği veya müşavir yardımcısı olmayan ortakları olamaz.

Kanunun 5 inci maddesine göre, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin, limited şirketlerde ise şirket yöneticilerinin, ticari işlemlerde dolaylı temsilci olarak hareket edebilmeleri için gümrük müşavirleri tarafından kurulan tüzel kişilere ortak olmaları gerekir.

Gümrük Müşavirliği Nedir? Ne İş Yapar?” te bir düşünce

 1. Pingback: Gümrük Müşavirliği Ücretleri - Hacı Mehmet KAYA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir