erp-nedir

ERP Nedir?

ERP Nedir?

Bir işletmenin, satış, pazarlama, üretim, finans ve insan kaynakları gibi bölümlerin, tek bir yazılım sistemi üzerinden yönetilmesi ve diğer departmanların birbirine entegre edilmesini sağlayan sistemlere ERP denir. ERP, bir işletmede bütün bilgi akışını birleştirerek verilerin birbirine entegre edilmesini sağlayan ticari yazılım paketleridir. ERP yazılımları sayesinde stok, sevkiyat, muhasebe, satın alma, üretim ve satış siparişi gibi iş süreçlerinin bütün birimleri arasında veri akışı sağlanır. ERP bünyesinde olan programlar, bit işletmede farklı kaynaklardan toplanan ortak verileri birleştirerek, veriler arasında meydana gelebilecek engelleri ortadan kaldırarak sürecin doğru bir şekilde yürütülmesini sağlar.

İlk ortaya çıktığı andan bugüne kadar kurumsal kaynak planlama adıyla da bilinen ERP sistemleri, bir kurumun bütün süreçlerini doğru bir şekilde yöneten iş yönetimi yazılımıdır. İşletme ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen ERP, siparişlerin imal süreci, yüklenmesi, siparişlerin alınması ve finans tarafından faturalama işleminin yapılması gibi işlemlerin toplandığı sistemlerin bütünüdür. ERP programları ile insan kaynakları yönetimi yapmak da mümkündür. Kısaca ERP sistemi bir işletmenin ihtiyaç duyduğu bütün planlama süreçlerini yönetebilir ve verimliliği maksimum seviyeye taşıyabilmektedir.

ERP Modülleri Nelerdir?

ERP yazılımı bünyesinde, işletmelerin ihtiyaç duyduğu bütün modüllere yer veren bir sistemdir. Bazı yazılımlarda opsiyonel olan bu modüllerin, paket halindeki programları da bulunmaktadır. ERP programları, özel entegrasyonlar ile işletmeye özel hale getirilebilir bir altyapıya sahiptir.

Satış Yönetimi Modülü

İşletmeler, ürün siparişinin alınması, üretim, teslimat ve dağıtım gibi bütün aşamaların sorunsuz bir şekilde yönetildiği Satış Yönetim Modülü, işletmelerin ihtiyaç duyduğu önemli ERP modüllerinden biridir. Satış yönetim modülünün özel gruplama seçenekleri sayesinde müşteriye özel işlemler takip edilebilir ve müşteri kartları oluşturulabilir.

Stok Yönetimi Modülü

İşletmeler, hammadde ve diğer mamullerin depoya giriş yapmasından işlenmesine, müşterilere ulaştırılmasına kadar olan sürecin kolay bir şekilde yönetilmesini sağlayan Stok Yönetim Modülü, işletmenin ihtiyacı olan ürünlerin listelenmesini ve kontrolünü sağlar. Kalite kontrol işlemleri de aynı şekilde stok modülü ile yönetilerek, stok maliyetlerini büyük ölçüde düşürebilmektedir.

erp-indir

Satın alma Yönetimi Modülü

İşletmenin ihtiyaç duyduğu bütün malzeme, hizmet gibi alımları takip eden Satın alma Yönetim Modülü, satın alma işlemlerinin bütün aşamalarının kapsamlı bir şekilde yönetilmesini sağlar. Sipariş işlemleri, tedarikçi değerlendirme işlemleri ve teklif işlemleri de satın alma modülü ile yönetilmektedir.

Üretim Yönetimi Modülü

Üretim izleme, malzeme planlama, stok yönetimi ve ürün tasarımı gibi kategorilerin yönetildiği modül olan Üretim Yönetim Modülü, işletmelerin üretimin bütün aşamalarında ihtiyaç duyduğu bir sistemdir. Üretim aşamasında ortaya çıkan sorunların önüne geçmek, malzemelerin doğru kullanımı ve doğru kapasite hesaplaması gibi işlemler, işletmenin verimliliğini artıran önemli etkenlerdendir. ERP yazılımları içerisinde en fazla tercih edilen modül Üretim Yönetim Modülüdür.

Finans Yönetimi Modülü

Şirket ve firmaların alacakları, borçları, vadeli işlemleri ve diğer bütün finansal süreçlerini yöneten, kontrol altına alan Finansal Yönetim Modülü, genel muhasebe işlemlerini de yürütmektedir. Maliyet muhasebesi, bütçe yönetimi gibi süreçleri eksiksiz olarak yönetebilen Finans Yönetim Modülü, bir şirketin veya işletmenin bütün mali işlemlerinin yönetildiği önemli bir merkezdir.

Kalite Yönetimi Modülü

Ana yapıyı oluşturan talimatlar, prosedürler ve teknik resim benzeri belgelerin tamamlanması, dağıtımlarının takibi ve belgelerle onay görüşlerin kaydedilmesi işlemi için tercih edilen Kalite Yönetim Modülü ile hedeflenen, kalite standartlarını kontrol altında tutmaktır. Standartlara uymayan süreçler ise sistem tarafından kontrol edilerek tespit edilir. Satış, üretim ve stok modülleri birlikte çalışarak gerekli olan güncellemeleri otomatik olarak yapıp, sistemin güncel kalmasını sağlar.

İnsan Kaynakları Yönetimi Modülü

İşletmelerin, sicil ve özlük izin, kariyer planlama ve işe alım işlemlerinin tümünü kapsayan İnsan Kaynakları Yönetim Modülü ile çalışanların bütün iş süreçleri kontrol altında tutulmaktadır. Şirketlerin ölçeğine göre takip edilmek yerine tek başına İK yönetimi sunan sistemler ile de kontrol altına alınması mümkün olan İnsan Kaynakları Modülleri, bir işletmenin bel kemiği niteliğinde olan önemli bir modüldür.

ERP Sistemlerindeki Diğer Opsiyonel Modüller Nelerdir?

Ürün sahibi işletmelerin odak noktasına be ürünün pazara çıkış amacına göre değişiklik gösteren ERP modüller, farklı kategorilerde bulunur. Bazı firmalar, kendi işletme sürecine göre firmaya özgü modül talep edebilmektedir. Sistem içerisinde bulunan bazı modüller, Maliyet Yönetim Modülü, Tedarik Zinciri Modülü, Bakım Onarım Modülü, Müşteri İlişkileri Yönetim ve Bütçe Yönetim şeklinde sıralanabilir.

ERP Ne İşe Yarar?

Temel seviyede olan bir ERP sistemi, işletmenin yapmış olduğu bütün iş süreçlerini kontrol altına alarak yönetimi olabildiğince kolaylaştırmayı hedefler. Firmaların iş sürecini daha verimli, daha hızlı, daha kapsamlı ve daha etkin bir sistem kurma isteklerini karşılayan yazılım sistemleri, insan kaynaklı olan sorunları, gecikmeleri ve maliyetleri büyük ölçüde azaltmak için de oldukça fazla tercih edilir. Üretimde dağıtım kaynaklarının daha iyi bir şekilde planlanmasını sağlayan ERP, müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesine ve stokların em verimli şekilde kullanılmasına olanak sağlar.

ERP Gerekli mi?

Geleneksel yöntemlerle yönetilmesi zor olan üretim, finans, satış gibi birçok etkenin birbiriyle entegre edilmesi ve veri akışını sağlaması için hataları ortadan kaldıran, düzenli olarak kontrol edebileceğiniz bir yazılım şarttır. ERP, işletmenizin daha etkili ve daha kolay yönetilmesini sağlayan önemli bir sistemdir. Üretim yapan bir işletme, ürünleri hatasız ve hızlı bir şekilde müşterilerine teslim etmek, bütçesini kontrol altında tutmak ve takip etmek, finans işlemlerini eksiksiz olarak yapmak istiyorsa, bu işlemlerin ortaya çıkaracağı karışıklığın önüne geçmek ve düzgün bir şekilde planlamak için iyi bir sisteme ihtiyaç duyar. İşletmelerin kullandığı bir sistem olan ERP, üretim yapan firmalar için gerekli olan en önemli sistemler arasındadır.

ERP sistemlerinin işletmelere sağladığı faydalar;

 • Daha az kağıt maliyeti
 • Gelişmiş iş süreçleri
 • Sağlam bir bilgi planlaması
 • Gelişmiş maliyet izlemi
 • Daha iyi nakit izlemi
 • Gelişmiş tedarik yönetimi
 • Paylaşılan müşteri veri tabanı
 • Hızlı iletişim
 • Gelişmiş uluslararası işlemler
 • Kolay veri erişimi
 • Veri doğruluğunun daha verimli sağlanması

ERP’ye İhtiyacım Var mı?

Müşteri İhityaçlarının Karşılanmasında Zorluk 

Müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasında zorluk yaşıyorsanız, bu durum işletmenizin ERP sistemine ihtiyaç duyduğunu gösterir. Operasyonel süreçler, karışıklığın ortaya çıkmasına oldukça yatkındır. Bu karışıklığın çözümü ise bir sistem kurmaktır. Kurulan bu sistemin, sorunsuz bir şekilde işlemesi için ise makineler tercih edilebilir.

Farklı Sistemleri Birbirine Bağlamak Zaman Kaybettirir

Birbirinden tamamen bağımsız olan sistemlerin, birlikte çalışmaları beraberinde bazı sorunları ortaya çıkarabilir. Farklı sistemler ile ortak bir iş yaparken ya da bu sistemlerin birbiriyle entegre olmasını sağlamak için ERP programlarından yardım alabilirsiniz. ERP sistemi, birbiriyle entegre şekilde tek bir sistem üzerinden sorunsuz çalışır.

Temel Süreçler Aksıyor

Bir işletmenin üretim sürecinden finans sürecine, insan kaynaklarından stok yönetimine kadar birçok farklı süreç bulunmaktadır. Bu süreçlerin eksik veya yanlış yönetilmesi durumunda ortaya birkaç sorun çıkabilir. Bu sorunlar işletme için olumsuz durumlar yaratabilmektedir. Bir işletmenin temel süreçlerini daha hızlı ve kolay yönetebilmesi için Enterprise Resource Planning (ERP) yazılımlarından destek alması gerekir. Bu yazılımlar işletmenin büyümesi ve daha yüksek seviyeye taşınması için bir basamak olarak görülebilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir